Színpadtechnikai emelőberendezés vizsgálata

A megbízó helyszínén színpad-, televízió és mozgófilm technikai emelő-berendezések meghatározott időközű (időszakos) felülvizsgálatát (szerkezeti, fő és biztonságtechnikai) végezzük, akkreditált státuszban.

Vonatkozó előírások:

– 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

“4.35. A színpadtechnikai emelőberendezés fő- és szerkezeti vizsgálatát minden évadzárás és évadnyitás között kell végezni, de legalább évente.”

– A 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat rendelkezeik többek között az ellenőrzési követelményekről, amely előírja, hogy:

“A színpadi felsőgépezet berendezéseinek időszakos vizsgálatát negyedévenként kell elvégezni, de a külsőleg is láthatóvá vált hibákat ennél gyakoribb szemrevételezéssel kell feltárni. A függesztékeket, minden harmadik felülvizsgálat után, statikai terhelési vizsgálatnak kell alávetni a névleges terhelés 1,25-szörösével.”

“A színpadtechnikai emelőberendezés fő- és szerkezeti vizsgálatát minden évadzárás és évadnyitás között, de legalább évente egyszer el kell végezni.”

– A 12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet tartalmazza a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzatot.

Ellenőrzési követelmények:

“Munkahely, munkaeszköz üzembe helyezését és használatba vételét, valamint a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében szükséges felülvizsgálatokat az Mvt. előírásai, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, kezelési utasítások és e Szabályzatban foglaltak alapján kell végrehajtani.”

“Az üzemeltető, munkáltató felelős a munkaeszközök biztonságos állapotáért függetlenül attól, hogy a munkaeszköz saját tulajdonában van vagy bérelte.”