Emelőgépek munkavédelmi megfelelőségi vizsgálata

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 21§ (5) bekezdése alapján egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele az adott munkaeszköz megfelelő ségvizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv. Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

  1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk
  2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelés különleges berendezései
  3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

A jogszabályi előírásokon túl gyakran a számlázás feltétele emelőgépes munkák átadásánál a megfelelő eredményű vizsgálati jegyzőkönyv, illetőleg az EK megfelelőségi nyilatkozat kiállításánál (ill. a CE megfelelőségi jel elhelyezése) a gépdirektívának való megfelelés alapját is szolgálja.