Munkahelyi zajmérés

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet rendelet alapján zajmérést kell végezni új munkaeszköz (pl. gép, berendezés) üzembe helyezése esetén, meglévő munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamint technológia- és termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve a változás a zajexpozíció mértékét módosíthatja;

A munkahelyi zajvizsgálatok célja a munkavállalókat a munkahelyen érő (napi) zajterhelés meghatározása.

A zajszintek meghatározása a munkavégzés módszerének előzetes tanulmányozása alapján történik.

A munkahelyi zajvizsgálatoknál az LAeq – egyenértékű A- hangnyomásszint meghatározása az elsődleges feladat. Egy olyan zajjellemzőt, mérőszámot állapítunk meg a műszeres vizsgálat során, amely arányos a fülbe jutó hang energiatartalmával.

A hangenergia nagysága és a behatási időtartam egymással összefüggésben lévő tényezők a napi zajterhelés meghatározásakor.

Zajszint
LAeq (dB)
Megengedett terhelési
időtartam (h/8h)
85 8
88 4
91 2
94 1
97 0,5
100 0,25