Gépteszt Kft.

Gépbiztonsági megfelelőségi vizsgálat – akkreditált

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 21§ (5) bekezdése alapján egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele az adott munkaeszköz megfelelőségvizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv.

 Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk

2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelés különleges berendezései

3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések Vizsgálólaboratóriumunk rendelkezik a megfelelő jogosultsággal a vizsgálatok elvégzésére.