Emelőgépek időszakos vizsgálata

Az emelőgép kategóriájába tartozó valamennyi gép és berendezés, színpad-technikai berendezés időszakos vizsgálatai, szerkezeti, fő és biztonságtechnikai felülvizsgálata.

Ezeket a vizsgálatainkat figyelmébe ajánljuk az emelőgépek üzemeltetőinek.

A Nemzeti Akkreditáló Testület rendszeresen ellenőrzi a személyi és tárgyi feltételeket és eljárásokat. Hitelesített műszereket használunk, jegyzőkönyveinkhez mellékeljük a mérési lapokat, fékdiagram, emisszió érték stb.

Ezért időszakos vizsgálataink a korszerű, nagy értékű gépparkkal rendelkező ISO minősített üzemek részére kiemelten kedvezők. Az általánosan felmerülő vizsgálati díjtételekért az előírt munkavédelmi szempontú ellenőrzésen és megállapításokon túl a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges folyamatos műszaki állapotfelmérést is szolgáltatunk.