CE JELÖLÉS A GÉPEK TERMÉKKATEGÓRIÁJÁBAN

Követelmény a gyártó felé, hogy terméke áru lehessen a hazai és az Európai Unió piacán

A GÉPTESZT Kft vállalja a teljes dokumentáció elkészítését, a vizsgálatok elvégzését – a CE jel felhelyezésével bezárólag.

Termékkategória Vonatkozó irányelv
száma
Vonatkozó magyar
jogszabály
GÉPEK 2006/42/EK 2009.12.19-től 16/2008 (VIII.30, NFGM rend.)

EURÓPAI UNIÓN belül gazdasági követelmény, hogy a termékek a tagországok piacára szabadon áramolhassanak. A tagállamok termékeivel szemben az EU tagságot megelőzően is volt egy követelményrendszer, hogy országukon belül azok kereskedelmi forgalomba kerülhessenek – ÁRUKlehessenek. Belátható, hogy ezeket a követelményeket egy EGYSÉGES KÖVETELMÉNYRENDSZERRÉ kellett átdolgozni, az egyes biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi előírások, jogszabályok, szabványok HARMONIZÁLÁSÁVAL.

Ezt a bonyolult folyamatot az alapvető követelmények meghatározásával – IRÁNYELVEKKEL azaz DIREKTÍVÁK termékkategóriákra való kidolgozásával kellett kezdeni. A DIREKTÍVÁK BETARTÁSA AZ EU-n belül KÖTELEZŐ, – ezek saját jogrendszerébe való beillesztése az adott ország feladata. Ebből a szempontból a direktíváknak való megfelelés kidolgozása országonként részben eltérhetegymástól.

AZ IRÁNYELVEK TEHÁT AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKET HATÁROZZÁK MEG, A RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKET A HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK (ill. dokumentációk) TARTALMAZZÁK.

Ezek a harmonizált szabványok a tagországokon belül egységesen értelmezendők. Az ezeknek való megfelelés esetén feltételezhető, hogy a TERMÉK MEGFELEL a reá vonatkozó direktívák előírásainak is.

Ennek megvalósítása érdekében – a gépkategórián belül az egyes gépcsoportokra ú.n. TERMÉKSZABVÁNYOKAT dolgoztak ki az UNIÓN belül és az ezeknek való megfelelés az IRÁNYELVEKNEK – DIREKTÍVÁKNAK VALÓ MEGFELELÉST IS JELENTI.

A termékszabványok kidolgozása jelenleg is folyamatban van. A vonatkozó jogszabályok, útmutatók nehezen követhető nyelvezete, egyéb források hiányossága gondot okozhat a dokumentáció elkészítésében.

A CE jelölésnek való megfelelés egy bonyolult folyamat, amelynek eredménye lehet a MEGFELELŐSÉGI NYILTAKOZAT KIÁLLÍTÁSA és maga a jel elhelyezése. Ennek elvégzését vállalja a GÉPTESZT Kft.

A CE JEL EGY JELZÉS A HATÓSÁGOK FELÉ arról, hogy a TERMÉK MEGFELEL A RÁ VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKNEK. ELLENŐRZÉSÉT az Európai Unión belül egységesítet formában az illető ország PIACFELÜGYELETEI VÉGZIK.

Azoknak a GYÁRTÓKNAK, FORGALMAZÓKNAK, IMPORTŐRÖKNEK, VISZONTELADÓKNAK ajánlja a GÉPTESZT KFT ezt a szolgáltatást, akik nem rendelkeznek az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételekkel.

Szolgáltatásunkat a gyártó igénye szerinti mértékben végezzük – szükség esetén vállaljuk a teljes bonyolítást, KIÁLLÍTJUK A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOT, amit a gyártónak, forgalmazónak alá kell írnia és ELHELYEZHETI A GÉPEN A CE JELŐLÉST.

A VÁLLALT ELVÉGZENDŐ FOLYAMAT ALAPVETŐ LÉPÉSEI:

I. A gépkategórián belül az adott gépcsoport meghatározása – az ehhez tartozó követelmények meghatározása, irányelvek, szabványok alapján való összeállítása.

II. A tervezés figyelemmel kísérése – kockázatelemzések elvégzése.

III. Műszaki dokumentáció összeállítása

IV. Ellenőrzések, vizsgálatok lebonyolítása

V. Megfelelőségi Nyilatkozat kiállítása

VI. CE jel elhelyezése

MIÉRT A GÉPTESZT KFT?

 Mert rendelkezik a megfelelő személyi, tárgyi feltételekkel, szakmai tapasztalatokkal, akkreditált vizsgáló laboratóriummal, EVE eszközök vizsgálatára az EU-ban kijelölt ellenőrző, vizsgáló, tanúsító szervezettel.

– Mert szolgáltatását kedvező feltételekkel végzi, amelyet rutin feladatnak tekint, az annak megfelelő árkategóriával dolgozik.

– Mert eddigi partnereink a munkakapcsolatot kölcsönösen előnyösnek ítélték meg, és azt folyamatosan igénylik